top of page

1806 М. МАЛО ЛИВАДЕ, ГР. СОФИЯ

Завод за биологично третиране на отпадъци "Хан Богров"

2014
a90c585eb15ec0fd4931e46e2d23d9ef_edited.

ПОБЕДИТЕЛ В КАТЕГОРИЯ СГРАДИ СЪС СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Завод за биологично третиране на отпадъци "Хан Богров"
Проектиране и строителство на инсталация за биологично третиране на площадка в “Хан Богров” към  “Интегрирана система от съоръжения за третиране на битови отпадъци на територията на Столична община"

ИНВЕСТИТОР: СТОЛИЧНА ОБЩИНА
КОНСТРУКТОР:Вернер Майер
ИЗПЪЛНИТЕЛ: ОБЕДИНЕНИЕ „ЕГЕРСМАН&КО"


Инсталацията за биологично третиране на площадка „Хан Богров”

Инсталацията за биологично третиране на площадка „Хан Богров” е изградена като част от проект „Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община". Проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.", съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност. Проектът цели изграждането на модерна, интегрирана система за управление на битовите отпадъци за град София.

Възложител на проекта: Столична община.

Проектант и Изпълнител на проекта: Обединение „ЕГЕРСМАН&КО“.
В обединението участват германската "Егерсман" и българските "Диана комерс-1" и "АТ инженеринг 2000".

Консултант (Строителен надзор) - осъществяван от Обединение Обединение „ИГИП – КИГ – ИЦЕПЕ – ХИС /АЙ СИ АЙ ЕЙЧ/”

Площадка „Хан Богров“ се намира в м. “Мало ливаде”, землище на с. Горни Богров, район Кремиковци. Транспортната достъпност на площадка „Хан Богров” е решена от междуселищен път София – Елин Пелин.

На площадка „Хан Богров” са разположени 26 бр. сгради и съоръжения.

Национален конкурс „Сграда на годината“ – 2014, Специална награда за принос в изграждането на екологична инфраструктура,за обект „Инсталация за биологично третиране на площадка „Хан Богров“


 

bottom of page