top of page

пл.“Княз Александър І“ № 1, София

Строително-монтажни работи – преустройство на зала „Света София“ 

2019

Строително-монтажни работи – преустройство на зала „Света София“ в пленарна зала в сградата на Народното събрание – София, пл.“Княз Александър І“ № 1
Възложител: Народно събрание на Република България


Главен изпълнител на обекта е обединение "НС груп", с водещ участник "АТ Инженеринг 2000" 
ръководители на проекта инж. Цвета Донева

bottom of page