top of page

ГР.ПЕЩЕРА

СУШИЛНА ИНСТАЛАЦИЯ BUL 0385

2020

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  БИОВЕТ АД

ИЗПЪЛНИТЕЛ: АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000 00Д

bottom of page