1/4

ГР.ПЕЩЕРА

СУШИЛНА ИНСТАЛАЦИЯ BUL 0385

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  БИОВЕТ АД

ИЗПЪЛНИТЕЛ: АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000 00Д