press to zoom
7
7

press to zoom
2
2

press to zoom

press to zoom
1/3

ГР.ПЕЩЕРА

РАЗПРАШИТЕЛНА СУШИЛНА - ПРОИЗВОДСТВЕНА И СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ

2020

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: БИОВЕТ АД

ИЗПЪЛНИТЕЛ: АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000 ООД