1/3

ГР.ПЕЩЕРА

РАЗПРАШИТЕЛНА СУШИЛНА - ПРОИЗВОДСТВЕНА И СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: БИОВЕТ АД

ИЗПЪЛНИТЕЛ: АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000 ООД