top of page

ГР.ПЕЩЕРА

РАЗПРАШИТЕЛНА СУШИЛНА - ПРОИЗВОДСТВЕНА И СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ

2020

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: БИОВЕТ АД

ИЗПЪЛНИТЕЛ: АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000 ООД

bottom of page