top of page
Търсене

СТАРТИРА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ДВА НОВИ НАДЛЕЗА НА КМ 127+805 И КМ 134+350 В МЕЖДУ ХАН АСПАРУХ-НОВА ЗАГОРАСтартира изграждането на два нови пътни надлези на км 127+805 и км 134+350 в междугарието Хан Аспарух-Нова Загора.

Въз основа на влезли в сила Разрешение за строеж № 37/2021 г. и Разрешение за строеж № 62/2021 г., издадени от МРРБ, за обекта е подписан Акт образец 2а за откриване на строителна площадка.

Обект: „Проектиране и изграждане на 2 нови пътни надлези на км 127+805 и км 134+350 в междугарието Хан Аспарух-Нова Загора“ е част от Проект „Рехабилитация на железопътна линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“ и се осъществява с финансиране по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 – 2020 от Европейския Съюз, чрез средства от Кохезионен фонд и със средства от националния бюджет.

Общата стойност на обекта е 5 633 263,79 лв. с ДДС.

Възложител на обекта е ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“.

Изпълнител на обекта е „АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000“ ООД.

Новите пътни надлези/обектите, които са предмет на поръчката се намират в Централна България, на територията на област Сливен.

Обектите попадат в обхвата на проект „Рехабилитация на железопътна линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“. Общата цел на проекта е завършването на дейностите по развитие и рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас през втори програмен период на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ (ОПТТИ) 2014 – 2020 г. Железопътната линия Пловдив-Бургас е приоритетна в националната железопътна система и възстановяването на проектните параметри и рехабилитацията ще допринесе за подобряване на качеството на предлаганите услуги и намаляване на транспортните разходи. По-високата скорост и по-високото качество на услугите ще спомогне за повишаване на конкурентоспособността на железопътния в сравнение с другите видове транспорт.

Конкретната цел на обект: „Проектиране и изграждане на 2 нови пътни надлези на км 127+805 и км 134+350 в междугарието Хан Аспарух-Нова Загора“ е постигане на модернизация на железопътната инфраструктура съгласно стандартите на ЕС и удовлетворяване на нуждите на потребителите от ефективен и безопасен транспорт.


298 преглеждания0 коментара

Comments


bottom of page