top of page
Търсене

ПРИКЛЮЧИ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ДВАTA НОВИ ПЪТНИ НАДЛЕЗА НАКМ 127+805 И КМ 134+350 В МЕЖДУГАРИЕТО ХАН АСПАВ началото на месец октомври 2022 година успешно приключи строителството

на двата нови пътни надлези на км 127+805 и км 134+350 в междугарието Хан

Аспарух-Нова Загора с подписването на Констативни актове за установяване на

годността за приемане на новоизградените съоръжения (Актове Образец 15).

С реализацията на дейностите по изграждане на двете съоръжения е постигната

конкретната цел за гарантиране на безопасността на движение в местата на пресичане

на пътната и железопътна инфраструктури. Като част от цялостната модернизация на

участъка на железопътна линия Пловдив-Бургас, новоизградените пътни надлези са

изпълнени в съответствие със стандартите на ЕС за постигане на ефективен и безопасен

железопътен превоз, в това число за минимизиране риска от възникване на инциденти и

постигане на по-висока скорост на движение.

Обект „Проектиране и изграждане на 2 нови пътни надлези на км 127+805 и

км 134+350 в междугарието Хан Аспарух-Нова Загора“ е част от проект

„Рехабилитация на железопътна линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“ и е осъществен с

финансиране по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура”

2014 – 2020 от Европейския Съюз, чрез средства от Кохезионен фонд и със средства от

националния бюджет. Общата стойност на обекта е 5 633 263,79 лв. с ДДС.


Възложител е ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“.

Изпълнител е „АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000“ ООД.

Консултант е „ЕЖИС-ЕТП-АйСиДжи“ ДЗЗД.

179 преглеждания0 коментара

Comments


bottom of page