top of page

Петролна база с.Антон

2001

Петролна база гр. Първомай

Петролна база с.Антон
Проектиране и подмяна на всички инсталации


Инвеститор: ГУ  Държавен резерв и военновременни запаси

Петролна база гр. Първомай
Основен ремонт


Инвеститор: ГУ  Държавен резерв и военновременни запаси

bottom of page