1/14

бул. „Никола Й. Вапцаров“ 55, 1407

Офис Сграда Експо 2000

Офис Сграда Експо 2000 - втори етап
София, Бул Н. И. Въпцаров
Възложител : Експо 2000 Риъл Естейт