top of page

Награди и постижения

- Сребърен приз в конкурса за „Най-добра строителна практика“ за 2002г. – категория: Големи строителни фирми;

- Второ място в конкурса „Най-добра фирма на ОП София“ за 2004г.;

- Първо място в конкурса за „Най-добре представила се фирма от ОП на БСтрК-София“ през 2005г.;


- Златен приз в конкурса за „Най-добра строителна практика“ през 2006г. – категория: Големи строителни фирми;

- Трето място в конкурса за „Най-добре представила се фирма“ през 2009г. – член на КСБ-ОП София с оборот над 20 мил.лв.

- Национален конкурс „Сграда на годината“ – 2005 в категория „Обществени сгради с бизнес предназначение“,
  за „ИИСТ ПАРК – Търговски център“

- Национален конкурс „Сграда на годината“ – 2009 в категория „Търговски сгради“, за Тъговски център Бургас Плаза, гр.Бургас;

- Национален конкурс „Сграда на годината“ – 2014, Специална награда за принос в изграждането на екологична инфраструктура,
  за обект „Инсталация за биологично третиране на площадка „Хан Богров“

- Национален конкурс „Сграда на годината“ – 2016, категория „Сгради социална инфраструктура“,
  за обект: „Институт „Конфуций – София към СУ „Св.Климент Охридски“

- Национален конкурс "Сграда на годината" - 2018 в категория "Търговски сгради" , за обект: "Шоурум и автосервиз, складове и офиси - "Ягуар Ланд Роувър" на "Мото-Пфое" ЕООД

bottom of page