1/5

Б, булевард „Цариградско шосе“ 5, 4006

МОТО-ПФОЕ гр. Пловдив

МОТО-ПФОЕ гр. Пловдив
Търговски и сервизен комплекс Мото-Пфое
Пловдив, бул Цариградско шосе 5Б

Възложител: Мото Пфое ЕООД