top of page

бул: „Цариградско шосе“ 5Б, 4006, Пловдив

МОТО-ПФОЕ гр. Пловдив

2000

МОТО-ПФОЕ гр. Пловдив
Търговски и сервизен комплекс Мото-Пфое
Пловдив, бул Цариградско шосе 5Б

Възложител: Мото-Пфое ЕООД

bottom of page