top of page

ул. „Околовръстен път“ , 483, 1839 София

"ШОУРУМ И АВТОСЕРВИЗ, СКЛАДОВЕ И ОФИСИ, ИЗГРЕБНА ЯМА “VOLVO” на „МОТО-ПФОЕ” ЕООД",СОФИЯ, СЕВЕРНА ТАНГЕНТА

2019
a90c585eb15ec0fd4931e46e2d23d9ef_edited.

СПЕЦИАЛНА НАГРАДА В КАТЕГОРИЯ ТЪРГОВСКИ СГРАДИ

ИНВЕСТИТОР:
„МОТО-ПФОЕ” ЕООД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000“ ООД

КОНСТРУКТОР:
инж. Георги Цвятков

АРХИТЕКТ:
"ДЕЙЗИ - ММ" ЕООД

Инвестиционният проект е изготвен въз основа на заданието на Инвеститора „Мото-Пфое“ ЕООД, съгласуваното Предпроектно инвестиционно проучване със Собственика, съгласуван Идеен проект с бранд проектанта на “VOLVO”, виза за проектиране, издадена от гл.архитект на община Кремиковци и геодезическото заснемане на терена, предоставено от Инвеститора.

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ОБЕКТА:
"Шоурум и автосервиз за “VOLVO” e разположен върху терен, собственост на Мото Пфое и представлява втори етап от изграждането на комплекс, заедно с Шоурум и автосервиз „JAGUAR LAND ROVER”. Подходът към терена е от Околовръстния път на София, в който се влива Северната Скоростна Тангента, в непосредствена близост до "детелината“ на Околовръстния път и Ботевградско шосе.
Подходът към терена е осъществен с пряк достъп от Околовръстния път на кота 530,541.

 АРХИТЕКТУРНО-КОМПОЗИЦИОННО РЕШЕНИЕ И СЪДЪРЖАНИЕ:
Шоурумът е проектиран на кота 530,70, което е над нивото на прилежащия Околовръстен път, с оглед добрата видимост към Комплекса.
Височината на сградата е съобразена със зададената от Визата за проектиране кота корниз 10 м.
Обслужващото площадно пространство и изложбената зала са изцяло изградени върху насип. С оглед естествения терен и на неговото естествено отводняване, сградата е решена на две полунива – кота ±0,00 и кота -1,60, отделени с делатационна фуга.
На кота ±0,00, ориентиран с дългата си ос е ситуиран шоурумът и площадното пространство пред него, където са зонирани вдясно клиентски паркинг за 9 автомобила, а вляво е експозиционна площ за 10 автомобила втора употреба. В изложбената зала за автомобили са обособени консултантски и търговски зони и офиси,  зони за стоки и аксесоари, обслужващи клиенти зони – рецепция, почивка клиенти и посетители, конфигуриране, кафе, санитарни помещения за посетители, изход за издаване на нови автомобили и входове за зареждане с автомобили.
Подходът към автосервиза и паркингите е осъществен с двураменна рампа от вътрешния локал на комплекса.
Рампата е за служебен достъп на товарни и тежкотоварни превозни средства с наклон 6%. 
От север, на кота -1,60 е проектиран вход за приемна със зони за информация, каса, диспечери, магазин за резервни части, сервизен майстор, във функционална връзка с механичния сервиз, решен с вход от север и изход от запад.
От южната страна на сградата се намира входът за складовете и техническите помещения, обслужващи сервиза и служебен вход за зареждане с резервни части и вход работници, осигуряващ функционална връзка с механичния цех. В тази зона са проектирани и всички технологични помещения. Служебна стълбищна клетка осигурява връзка с второ ниво +1,60, където са разположени санитарни и битови помещения, зала за обучение на персонала.

АРХИТЕКТУРНО И КОНСТРУКТИВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ:
Сградата е решена с комбинирана конструкция и е разделена чрез конструктивни фуги на две основни тела по оси 4 и 5.
При монолитния стоманобетонен скелет със смесена конструктивна система (скелетно-гредова и безгредова), покривната конструкция е стоманобетонна плоча, решена като плоски покриви с частично разположено върху нея ОВ оборудване.
При металната конструкция, проектирана за покриване на шоурума и ремонтното хале, покривите са със стоманена профилирана ламарина, защитена с топлоизолация и хидроизолация чрез послоен монтаж. Ограждащите стени са от касетирани панели с вътрешна топлоизолация.
Основните носещи елементи на сградата са плочи, греди, колони,  стоманобетонови шайби, ивични и единични фундаменти свързани с рандбалки. Метална конструкция с необходими пространствени връзки покрива шоурума и ремонтното хале.


Строежът е изпълнен съгласно законовите разпоредби и одобрените проекти.
Не са нанесени щети на околното пространство – съседни имоти  и съществуващи подземни проводи и съоръжения.
Автомобилният център е изграден изцяло по стандарта на производителя Volvo Retail Experience и се отличава с изискан скандинавски стил, изчистени линии и внимание към детайла, а изборът на материали и повърхности, както и качеството на строителството изцяло допринасят за създаването на изискано пространство.
Това е модерен и високотехнологичен комплекс, предлагащ под един покрив пълната гама продукти и услуги за всички клиенти и любители на автомобилния бранд.

bottom of page