с.Царaцово, общ. Марица,обл. Пловдив  

"ШОУРУМ И АВТОСЕРВИЗ, СКЛАДОВЕ И ОФИСИ, ИЗГРЕБНА ЯМА на „МОТО-ПФОЕ” ЕООД", ПЛОВДИВ

ИНВЕСТИТОР: МОТО-ПФОЕ  ЕООД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:  АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000 ООД