1/2

ул. „Петър Берон“ №30, 2500, Кюстендил

МИТНИЦА КЮСТЕНДИЛ

МИТНИЦА КЮСТЕНДИЛ
гр. Кюстендил, промишлена зона


Възложител: Министерство на финансите, Главно Управление Митници