top of page

ул. к-с Граф Игнатиево, бл. 44, гр. Ямбол

САНИРАНЕ И ИНЖЕНЕРИНГ НА МНОГОФАМИЛНА СГРАДА - ГР. ЯМБОЛ

2017

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Ямбол по обособени позиции:Обособена позиция № 2 „Сграда с административен адрес гр. Ямбол, к-с „Граф Игнатиев“, бл.44“

Възложител: Община Ямбол

bottom of page