top of page

бул. „Тодор Александров“ 79, 1303, София

ИНСТИТУТ КОНФУЦИЙ – СОФИЯ КЪМ СУ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

2015
a90c585eb15ec0fd4931e46e2d23d9ef_edited.

сграда на годината 2016 :

В КАТЕГОРИЯ-СГРАДИ СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

сграда на годината 2016 :
СГРАДИ СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
ИНСТИТУТ "КОНФУЦИЙ" - СОФИЯ КЪМ СУ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"


„РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНА ЧАСТ ОТ ПАРТЕРНИЯ ЕТАЖ НА БИВША УЧЕБНА СГРАДА НА БУЛ. “АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ“ № 82, С ЦЕЛ СЪЗДАВАНЕ НА МОДЕЛ – ИНСТИТУТ „КОНФУЦИЙ“ – СОФИЯ КЪМ  СУ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
Възложител: СУ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

ОПИСАНИЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАБОТИ НА ОБЕКТА:

Демонтажни работи на площ 2272,63 кв.м.

Строително – ремонтни работи на обща площ от 2348 кв.м.

Съществуващите учебни зали са преустроени съгласно новите проектни и нормативни изисквания. Подът е от ламинат. Таванът е окачен с модули 60/60 см. Съществуващата дограма е заменена с PVC със стъклопакет по ЕЕ проект. Към външната стена е поставена топлоизолация от 8 см. вата, облечена с гипсокартон, в съответствие с проекта по ЕЕ.

Библиотека – на две нива с разположени стелажи за книги и места за четене. Подът е от ламинат, монтиран върху изолация от XPS -5см. и армирана замазка. Новоизградената метална конструкция е обезопасена с пожароустойчив гипсофазер и бои по ПБ проект.

Многофункционална зала – за конференции, работни срещи културни и спортни събития. Възможно е обособяването на 99 седящи места. Подът е от ламинат, монтиран върху изолация от XPS -5см. и армирана замазка. Стените бяха облицовани с акустични панели. Таванът е от декоративни акустични пана. Съществуващият оберлихт е подменен с нов като се осигуряват автоматично отваряеми крила.

ОВК и  Електроинсталации на целия обект.

Осигурен е достъп за хора с увреждания.


 

bottom of page