top of page

Гара Плачковци

Гара Плачковци

2013

Гара Плачковци
Аварийно-възстановителни строително-ремонтни работи и укрепителни съоръжения от км. 182+780 до км. 182+930 в гара Плачковци по 4-та жп линия

Възложител: ДП '"Национална компания железопътна инфраструктура" 
 

bottom of page