top of page

Велико Търново - Дебелец

Велико Търново - Дебелец

2012

Аварийно изграждане на укрепителни съоръжения в междугарието Велико Търново - Дебелец в участъка от км. 134+600 до км. 135+1000 по 4-та главна жп линия Русе - Стара Загора - Подкова.

Възложител:  ДП " Национална компания железопътна  инфраструктура" 

bottom of page