1/1

Велико Търново - Дебелец

Велико Търново - Дебелец

Аварийно изграждане на укрепителни съоръжения в междуградието Велико Търново - Дебелец в участъка от км. 134+600 до км. 135+1000 по 4-та главна жп линия Русе - Стара Загора - Подкова.