top of page

Система за уравление и информационно обслужване на корабоплаването

2004

Система за уравление и информационно обслужване на корабоплаването.
30 обекта по черноморкото крайбрежир


Визложител:Министерство на финансите, Изпълнителна агенция "Морска Администрация"

bottom of page