top of page
ATI2000_logo.png

AТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000 е строителна компания със седалище София, България. 
В списъка на строителните фирми се появява през 1991 година. Днес фирмата е една от водещите български строителни компании.

Какво предлага АТ Инженеринг 2000:

  • Проучване

  • Комплексно проектиране

  • Строителство "до ключ" на промишлени, административни и жилищни сгради

  • Осъществяване на инфраструктурни проекти

  • Цялостен ремонт и реконструкция на съществуващи сгради

  • Гаранционно и извънгаранционно обслужване

В дейността си фирмата прилага новостите в строителните технологии и използва съвременни материали.
Персоналът е най-ценният капитал, който АТ Инженеринг 2000 има.Непрекъснато се отделят средства за повишаване на квалификацията.
Стремежът на АТ Инженеринг 2000 е към повишаване на качеството на предлаганите услуги и съобразяване с новостите в бранша. Доказателство за това, че фирмата държи на качествената работа, е сертифицирането по ISO 9001. Клиентите оценяват професионализма, коректността и доброто отношение и не се колебаят да ползват многократно услугите на АТ Инженеринг 2000. Това са клиенти, имащи високи изисквания към качеството на услугите, които получават.

bottom of page