top of page

пл. „Света Неделя“ 7, 1000 Център, София

Преустройство на действащ Бизнес Център Света Неделя

2019

„Преустройство на действащ Бизнес Център „Света Неделя“ на ГД „Банкиране на дребно“ и ГД „Корпоративно, Инвестиционно и Частно Банкиране“ по концепция „Филиал на Бъдещето“/BoF/”, разположен в сградата на Централно управление на „УниКредит Булбанк“ АД, гр. София, пл.“Света Неделя“№7.
Възложител : УниКредит Булбанк АД


Изпълнител : „АТ Инженеринг 2000“ ООД

bottom of page