top of page

ул. България №38, гр. Елин Пелин

ОФИС СГРАДА БАУМИТ

2017

ИНВЕСТИТОР: Баумит България ЕООД

ИЗПЪЛНИТЕЛ: АТ Инженеринг 2000 ООД

КОНСТРУКТОР: инж.Мартин Максимов

АРХИТЕКТ: Елит Студио ЕООД, арх. Галина Стоянова и арх. Калин Диков

АДРЕС: гр. Елин Пелин

ИНФОРМАЦИЯ:
Офис сградата на "Баумит България" е разположена в гр.Елин Пелин, Софийска област до изградената складова база на фирмата и в непосредствена близост до заводската й част.

Обектът представлява офис сграда на 2 етажа и едно подземно ниво. Сградата е проектирана като куб - стилна, изчистена и същевременно енергоефективна форма. Общата разгъната застроена площ (РЗП) е 1626 кв.м

Функционално всеки отдел е разположен според нуждите му, а централното фоайе и атриум обединяват пространството, с което се придава усещане за единност и колективност. Предвидени са резервни работни места и три зали с най-модерна техника за срещи, обучения и съвещания, както и удобна зала за хранене и коктейли.

На партерно ниво са разположени входно преддверие, охрана, главно фоайе в атриумно пространство с покривно остъкляване, рецепция,  служебен вход с приемно фоайе, офиси към отделите – маркетинг, производство и логистика, с обособени самостоятелни директорски кабинети към всеки от тях, интериорна стълба, стълбищна клетка и асансьор, водещи към второто ниво на сграда. На това ниво е разположена и мострена зала с бюфет, с достъп от главното фоайе и възможност за излизане на открито.

На второ ниво са разположени офисите на финансовия и търговския отдел, с обособени самостоятелни директорски кабинети, IT отдел с директорски кабинет и сървърно помещение, офис „човешки ресурси”, архив, офис на управителя със самостоятелен кабинет и секретарски офис, кухненски бокс и заседателна зала.

В сградата е проектиран сутерен на кота - 4.00м. На това ниво са разположени складове за офис консумативи, рекламни материали, рекламно облекло и инструменти, архив, зала за хранене и коктейли.

Фасадата е решена изцяло Баумит топлоизолационна система с крайно покритие НанопорТоп. Дограмата и козирките са изработени и монтирани от фирма „Кристиан Нейко“. Всички вътрешни парапети и стъклени витрини също са дело на компанията. Проектът и изпълнението на електрическата инсталация са на фирма „Кимтех България“ ООД. До последния детайл всичко отговоря на изискванията на инвеститора и осигурява необходимите удобства за правилното функциониране на компанията в европейски и световен мащаб.

Интериорът е удобев и стилен и се придържа към корпоративната простота на решенията. Последните щрихи за оформяне на ефективна работна среда са направени от фирма „ОРТ“, чието дело е цялостното обзавеждане.

bottom of page