top of page

ГРАФ ИГНАТИЕВО

Авиобаза Граф Игнатиево

2013


Проект 3АF31010 "Осигуряване на склад за гориво-смазочни материали (ГСМ) за изтребителна авиация" в авиобаза Граф Игнатиево - Пакет от способности CP 5A0062 "Осигуряване на оперативни способности на седемте нови нации", финансиране по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността.

Възложител:  Министерство на отбраната

bottom of page